Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ekotoxikologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144EKT Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Problematika ekotoxikologického působení hlavních skupin polutantů (těžké kovy, polyaromatické uhlovodíky, bifenyly apod.). Fyzikálně-chemické procesy ovlivňující chování látek v prostředí, procesy biodegradace a bioakumulace. Problematika hodnocení rizika nebezpečných látek ve vztahu k člověku a hodnocení ekologických rizik ve vztahu k investiční činnosti. Problematika biomonitoringu a informatiky v oblasti toxických látek. Legislativa nebezpečných látek.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Problematika ekotoxikologického působení hlavních skupin polutantů (těžké kovy, polyaromatické uhlovodíky, bifenyly apod.), fyzikálně-chemické procesy ovlivňující chování látek v prostředí, procesy biodegradace a bioakumulace. Problematika hodnocení rizika nebezpečných látek ve vztahu k člověku a hodnocení ekologických rizik ve vztahu k investiční činnosti. Problematika biomonitoringu a informatiky v oblasti toxických látek. Legislativa nebezpečných látek.

Osnova cvičení:

Studenti se formou samostatných prací seznámí s nebezpečnými chemickými látkami a jejich problematikou v životním prostředí. Diskuze environmentální problematiky spojené s chemickými látkami a ekotoxikologické problémy dneška.

Cíle studia:

Seznámit se se základy ekotoxikologického působení látek, hodnocení rizik a biomonitoringu toxických látek.

Studijní materiály:

[1] Connell W., Miller J.: Chemistry and Ecotoxicology of Pollution, John Wiley and Sons, New York 1994,

[2] Calow P.: Handbook of Ecotoxicology, Blackwell Scientific Publications, Oxford 1994,

[3] Rand G.M., Petrocelli S.R.: Fundamentals of Aquatic Toxicology, Hemisphere Publishing Corporation, New York 1985

[4] Komínková, D.(2008)Ekotoxikologie. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. 156 s. ISBN 978-80-01-04058-4.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24839405.html