Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Balneotechnika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144YBAT Z 3 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Vývoj, význam, terminologie. Typy objektů a zařízení. Materiálové zabezpečení. Dispoziční řešení a skladba. Zdroje znečištění. Technologie úpravy vody. Předpisy a legislativa. Způsoby desinfekce. Technické zábezpečení provozu. Ekonomické zhodnocení. Semestrální práce

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1.Vývoj, význam, terminologie, 2.Typy objektů a zařízení, 3.Materiálové zabezpečení, 4.Dispoziční řešení a skladba, 5. Zdroje znečištění, 6. Technologie úpravy vody, 7.Předpisy a legislativa, 8. Způsoby desinfekce, 9. Technické zábezpečení provozu 10.Ekonomické zhodnocení, 11. -14. Vypracování semestrální práce

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Seznámit posluchače s návrhem technického zařízení a technologiemi využívaných v komunálním lázeňství.

Studijní materiály:

Šťastný B. Stavba a provoz bazénů, Praha, 2003; Kriš J.: Bazény a koupaliska. Vydavatelství Jaga group, Bratislava, 2000; Sklenář J. Balneotechnika II, Praha 1992

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24838505.html