Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Metody a nástroje městského odvodnění

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144YMMO Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Interakce monitoringu a modelování, Monitoring v městském odvodnění, Hydraulika uzavřených profilů, Měření průtoku stopovači, Matematické modelování srážko-odtokových procesů, Matematické modelování proudění v objektech stokové sítě, GIS v městském odvodnění, Fyzikální modelování proudění, Separátory dešťových vod, Sedimentační procesy, Zahušťování kalů, Terénní exkurze

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Interakce monitoringu a modelování, Monitoring v městském odvodnění, Hydraulika uzavřených profilů, Měření průtoku stopovači, Matematické modelování srážko-odtokových procesů, Matematické modelování proudění v objektech stokové sítě, GIS v městském odvodnění, Fyzikální modelování proudění, Separátory dešťových vod, Sedimentační procesy, Zahušťování kalů,

Osnova cvičení:

Matematické modelování srážko-odtokových procesů, Matematické modelování proudění v objektech stokové sítě, GIS v městském odvodnění. Terénní exkurze

Cíle studia:

Seznámit posluchače s matematickým a fyzikálním modelováním procesů v městském odvodnění a procvičit teoretické znalosti cvičením v hydraulické laboratoři a praktickým příkladem použití srážko-odtokového modelu.

Studijní materiály:

Krejčí V. a kol. (2002). Odvodnění urbanizovaných povodí - Koncepční přístup; Čížek P., Herel F., Koníček Z. (1970). Stokování a čištění odpadních vod.SNTL/Alfa, Praha; Jičínský K. (1983). Hydraulika - laboratorní práce. Ediční středisko ČVUT, Praha.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24838305.html