Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Vodárenské soustavy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144YVOS Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Hlavní vodárenské soustavy, provoz vodovodů. Problematika regionů z pohledu zdrojů podzemní vody a její využitelnosti.Výuka je doplněna praktickými ukázkami -exkurse, externí přednášky. V rámci cvičení studenti aktivně řeší jednotlivé prvky zásobování vodou.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Hlavní vodárenské soustavy, provoz vodovodů. Problematika regionů z pohledu zdrojů podzemní vody a její využitelnosti.Výuka je doplněna praktickými ukázkami -exkurse, externí přednášky.

Osnova cvičení:

V rámci cvičení studenti aktivně řeší jednotlivé prvky zásobování vodou.

Cíle studia:

Seznámení studentů s vodárenskými soustavami v ČR. V rámci cvičení jsou tématicky řešeny jednotlivé části (prvky) vodovodu. Důraz je kladen na konkrétní aplikace.

Studijní materiály:

Grunwald, A. a kol.: Vodárenství, ČKAIT, Praha 1998; hydrogeologické mapy ČR, Projekty rozvoje území

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24838205.html