Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Čistírny odpadních vod

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144COV Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Seznámit se s technologií, návrhem a provozem různých typů čistíren odpadních vod pro různě velké zdroje znečištění.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Seznámit se s technologií, návrhem a provozem různých typů čistíren odpadních vod pro různě velké zdroje znečištění.

Osnova cvičení:

Návrh čistírny odpadních vod pro rodinný domek i pro malou obec.

Cíle studia:

Seznámit se s technologií, návrhem a provozem různých typů čistíren odpadních vod pro různě velké zdroje znečištění.

Studijní materiály:

Slavíčková K., Slavíček M.: Vodní hospodářství obcí 1, 2006, ČVUT Praha; Chudoba J a kol.: Biologické čištění odpadních vod. 1991, SNTL Praha; Arne Vesilind P.: wastewater treatment plant design, 2003, Cornwall

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24838005.html