Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Techniky mod. v hydraulice a hydrologii

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141TMHH KZ 4 3C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Matematické modelování 1D nerovnoměrného proudění v otevřených korytech. Větevný přístup k modelování proudění v širokém záplavovém území. Kalibrace drsností koryta a inundace. Počáteční a okrajové podmínky. 1D neustálené proudění v otevřených korytech. Simulace šíření povodňových vln v síti říčních koryt. Modelování 2D proudění s volnou hladinou s využitím metody konečných prvků. Modelování pohybu splavenin v korytech vodních toků. Simulace časového a prostorového vývoje dna koryta aluviálních toků. Modelování srážko-odtokového procesu v povodí.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání schopností aplikace modelování prouidění vody v otevřených korytech, pohybu splavenin a srážko-odtokového procesu.

Studijní materiály:

HEC-RAS, Hydraulic Reference Manual, User's Manual, U.S. Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center. FESWMS : 2D Dimensional Flow in a Horizontal Plane, User's Manual, U.S. Department of transportation, Federal Highway Administration.HEC1, User's Manual, U.S. Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24836805.html