Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Vodní hospodářství obcí 4

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144VHO4 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Kateřina Slavíčková (gar.), Bohumil Šťastný (gar.), Jana Nábělková, David Stránský
Cvičící:
Kateřina Slavíčková (gar.), Bohumil Šťastný (gar.), Jana Nábělková, David Stránský
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Předmět obsahuje část vodárenství a část úprava vody. Navazuje na náplň VHO2, kterou dále prohlubuje. Řeší aktuální otázky vodárenství, jednak v oblasti teorie a také v praktických příkladech a při řešení konkrétních zadání v rámci cvičení.

Požadavky:

vhodné VHO2

Osnova přednášek:

Předmět obsahuje část vodárenství a část úprava vody. Navazuje na náplň VHO2, kterou dále prohlubuje. Řeší aktuální otázky vodárenství v oblasti teorie.

Osnova cvičení:

Předmět obsahuje část vodárenství a část úprava vody. Navazuje na náplň VHO2, kterou dále prohlubuje. Řeší aktuální otázky vodárenství na praktických příkladech a řeší konkrétní zadání.

Cíle studia:

Seznámení studentů s novými technologiemi při úpravě a dopravě pitné vody a kontrolou jakosti vody na úpravně i v distribuční síti. Aktuální problémy jímání, akumulace a distribuce vody.

Studijní materiály:

J.W. Steel and all. Water Supply and Sewerage, AWWA Basic Science Concepts and Aplications, Water Distribution 1984, Care W Programme - 2002, Metody snižování ztrát vody ve vodárenských systémech - 1998 - CECWI, další aktuální materiály.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24836705.html