Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Odvodnění urbanizovaných povodí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144OUP Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
David Stránský (gar.)
Cvičící:
David Stránský (gar.), Luboš Harašta
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Obor městského odvodnění, integrované řešení. Produkce odpadních vod. Déšť a dešťová data. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch. Proudění, transport a transformace látek ve stokové síti. ČOV za deště. Vodní toky v urbanizovaných povodích. Opatření na ochranu recipientu. Měření a monitoring. Základy modelování a simulační programy.

Požadavky:

zápočet - protokoly ze cvičení, zkouška - písemný test

Osnova přednášek:

Obor městského odvodnění, integrované řešení. Produkce odpadních vod. Déšť a dešťová data. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch - tvorba a koncentrace odtoku, znečištění odtoku. Proudění, transport a transformace látek ve stokové síti. ČOV za deště. Vodní toky v urbanizovaných povodích. Opatření na ochranu recipientu - hospodaření s dešťovými vodami, retence, ošetření dešťového odtoku, řízení v reálném čase. Měření a monitoring. Základy modelování a simulační programy. Inovativní technologie.

Osnova cvičení:

Základní inženýrské úlohy, výběr dat a prostředků, Generel odvodnění. Hosté z praxe. Diskuse.

Cíle studia:

Seznámit se se základními koncepcemi a procesy v integrovaném systému městského odvodnění včetně jejich matematického popisu.

Studijní materiály:

[1] Krejčí, V.: Odvodnění urbanizovaných území. 2002, NOEL2000

[2] Gujer, W.: Siedlungswasserwirtschaft. 1999, Springer

[3] Hager, W.: Wastewater hydraulics. 1999, Springer

[4] Butler, D a Davies, J.W.: Urban Drainage. 2000, E & FN SPON

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24836605.html