Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Struktura a vlastnosti pevných látek

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132SVPL Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Atomové a molekulární vazby, základy krystalografie a mineralogie ve vztahu ke stavebním hmotám, deformace materiálu ve vztahu k jeho vnitřnímu uspořádání, rozpustnost a tuhé roztoky, vzájemná mísitelnost, fázové diagramy, difúze, koroze.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost principů dílčích metod umožní studentovi najít cestu k informaci o strukturním uspořádání a mineralogickém a chemickém složení daného materiálu. Student by měl mít dobrou představu o vypovídajících možnostech jednotlivých metod.

Studijní materiály:

Ekertová, L.- Frank, L. (2003): Metody analýzy povrchů. - Elektronová mikroskopie a difrakce. - ACADEMIA.

Kraus, Ivo (2003): Struktura a vlastnosti krystalů. ACADEMIA.

Král, J - Frank, L. (2003): Metody analýzy povrchů - Iontové a speciální metody. - ACADEMIA.

Dudek, A.- Palivová B. - Fediuk F. (1962): Petrografické tabulky.- NČSAV Praha.

Hejtman, B. - Konta, J. (1959): Horninotvorné minerály. - Nakl. ČSAV.

Johan, Z. - Rotter, R. - Slánský, E. (1978): Analýza látek rentgenovými paprsky. - SNTL.

Kašpar, P. (1988): Rudní mikroskopie. - ACADEMIA.

Deer, W.A et al. (1996): An intruduction to the rock forming minerals. - PRENTICE HALL

Goldstein, J.I. ed. (2002): Scanning electrom microscopy and X-ray analysis. KA/ACADEMIC PRESS

Guinier, A: (1996): X-Ray difraction in crystals and imperfect bodies.

Hulínský, V.- Jurek (1985): Elektronová mikroskopie a mikroanalýza. SNTL

Moore, W.J. (1982): Fyzikální chemie. - Academia.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24834305.html