Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Speciální ocelové konstrukce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134SOK Z,ZK 3 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět navazuje na základní výuku v oboru ocelových nosných konstrukcí. Je zaměřen na některé speciální případy navrhování, zahrnuje části Vysokopevnostní oceli ve stavebnictví, Jeřábové dráhy, Zásobníky a Lanové konstrukce.

Požadavky:

Oficiální požadavky nejsou stanoveny. K úspěšnému zvládnutí předmětu jsou nezbytné základní obecné znalosti statiky, teoretické mechaniky a navrhování ocelových konstrukcí podle teorie mezních stavů.

Osnova přednášek:

1. Vysokopevnostní oceli - principy, vlastnosti, použití, návrh ocelových prvků, odlišnosti návrhu.

2. Jeřábové dráhy - konstrukční řešení, výpočet zatížení od jeřábu, posouzení, konstrukční detaily.

3. Zásobníky - konstrukční řešení, výpočet zatížení, poruchy membránové napjatosti, detaily.

4. Zásobníky - posouzení štíhlé skořepiny.

5. Lanové konstrukce - teoretické působení, konstrukční řešení, výroba, výpočet namáhání lana, posouzení.

6. Exkurze na staveniště.

Osnova cvičení:

1. Návrh a posouzení nosníku jeřábové dráhy - geometrie, zatížení.

2. Návrh a posouzení nosníku jeřábové dráhy - posouzení podle teorie mezních stavů.

3. Návrh a posouzení komory ocelového válcového zásobníku - geometrie, zatížení.

4. Návrh a posouzení komory ocelového válcového zásobníku - posouzení skořepiny podle teorie mezních stavů.

5. Návrh a posouzení lanové střechy tvořené jednou vrstvou lan.

6. Návrh a posouzení lanové střechy tvořené dvěma vzájemně propojenými vrstvami lan.

Cíle studia:

Dosažení hlubokých znalostí o systémech a postupech navrhování speciálních ocelových konstrukcí (zásobník, jeřábová dráha, lano) se stanovením jejich zatížení a zásadami řešení. Důraz je kladen na praktické provedení statického výpočtu.

Studijní materiály:

2008: ČSN EN 1993-1-12 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S700, ČNI.

2008: ČSN EN 1993-4-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky, ČNI.

2008: ČSN EN 1993-6 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové dráhy, ČNI.

Poznámka:
Další informace:
http://ocel-drevo.cz/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24832305.html