Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ocelové mosty 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134OCM3 Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Pokročilé informace o navrhování ocelových mostů.

Požadavky:

OM1

Osnova přednášek:

- Zavěšené mosty.

- Visuté mosty.

- Lávky pro pěší.

- Únosnost stěn a tlačených pásů.

- Únava: stádia procesu, kumulace poškození.

- Únava: Wöhlerovský přístup pro hodnocení únavové pevnosti.

- Základy lomové mechaniky, posouzení z hlediska křehkého lomu.

- Opravy a rekonstrukce ocelových mostů

- Technologie výroby ocelových mostů

- Technologie výstavby ocelových mostů

- Speciální ocelové konstrukce (pohyb. m., provizoria)

Osnova cvičení:

Návrh zavěšeného ocelového spřaženého silničního mostu:

. Návrh dispozice mostu.

. Konstrukční řešení mostovky.

. Konstrukční řešení hlavního nosného systému.

. Volba výpočetního modelu.

. Statický výpočet mostu.

Cíle studia:

Získat doplnující a specifické znalosti o vybraných částech mostního stavitelství ocelových mostů

Studijní materiály:

![1] Rotter T., Studnička J.: Ocelové konstrukce 30-Ocelové mosty. 2001, Vyd. ČVUT, Praha,

![2] Chen W., Duan L.: Bridge Engineering Handbook. 2000, CRC Press, Washington D.C.

![3] Kvočák, V., Vičan, J.: KOVOVÉ MOSTY I, 2015, Technická univerzita v Košiciach

?[4] Lebet, J.P., Manfred, A.H.: Steel bridges, 2013. EPFL Press.

?[5] Parke, G., Hewson, N: ICE Manual of bridge engineering.2008. Thomas Telford Limited.

?[6] Troyano L.F.: Bridge Engineering a Global Perspektive. University Press, Cambridge, 2003

?[7] MVL 110c - STANDARDNÍ TYPY NOSNÝCH KONSTRUKCÍ ŽELEZNIČNÍCH MOSTNÍCH OBJEKTŮ. SŽDC, 2018

Poznámka:
Další informace:
http://people.fsv.cvut.cz/www/ryjacpav/om3.htm
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24832105.html