Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Spolehlivost stavebních konstrukcí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132SSK Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Definice spolehlivosti. Podmíněná pravděpodobnost, teorém o úplné pravděpodobnosti, Bayesův teorém; diskrétní a spojité náhodné proměnné. Spolehlivostní systémy, prvky a vazby, funkce spolehlivosti a střední životnost, metody strukturního rozkladu. Spolehlivost obnovovaných systémů. Náhodné chování zatížení. Numerický přístup ke spolehlivosti konstrukcí (FORM, AFOSM, MONTE CARLO, LHS). Odraz teorie v normách.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti se seznámí se základními analytickými a numerickými metodami řešení spolehlivosti konstrukcí a odrazem teorie v normových předpisech.

Studijní materiály:

1. J. B. Thomas: An introduction to applied probability and random processes. John Wiley & Sons, Inc., New York, London, Sydney, Toronto, 1971. 2. S. S. Rao: Reliability-Based Design. Mc Graw-Hill, Inc., New York - Toronto, 1992. 3. D. Blockley: The nature of Structural design and safety. Ellis Horwood Limited, John Wiley & Sons, 1980.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24831705.html