Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Numerická analýza konstrukcí 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132NAK2 Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Metoda konečných prvků pro rámové a deskové konstrukce. Semianalytické metody.

Metody řešení nelineárních rovnic. Geometrická nelinearita (velké průhyby) a stabilita.

Pružnoplastická analýza konstrukcí, Newton-Raphsonova metoda, metoda délky oblouku. Algoritmické aspekty MKP.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti se seznámí s řešením speciálních problémů analýzy konstrukcí metodou konečných prvků.

Studijní materiály:

1. Bittnar Z., Šejnoha J.: Numerické metody mechaniky 1, 2, Vydavatelství ČVUT, Praha 1992.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24831605.html