Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Diplomový seminář

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135DISE Z 4 4C česky
Přednášející:
Cvičící:
Jan Záleský, Jiří Barták, Alexandr Butovič, Linda Černá Vydrová, Matouš Hilar, Jan Kos, Jan Masopust, Jan Pruška, Jan Schröfel, Jan Valenta, Ivan Vaníček
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Individuální zadání projektu / geotechnického problému, rešerše literatury a vypracování vhodných variant řešení.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Rozbor tématu diplomové práce, rozšíření podkladů, doplňující měření a laboratorní zkoušky. Vyhledání a studium literatury k zadanému tematu, rešerše.

Srovnávací a vyhledávací studie. Koncepční řešení variant zadané diplomové práce. Využití informačních soustav, seznámení s příslušnými výpočtovými programy. Vypracování osnovy diplomové práce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

připravit podklady pro diplomovou práci, analyzovat zadání, využít získaných poznatků

Studijní materiály:

dle pokynů vyučujícího

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24829605.html