Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Geotechnika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135GET Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Jan Valenta (gar.), Alexandr Butovič, Matouš Hilar, Jan Kos, Jan Masopust, Jan Pruška, Jan Salák
Cvičící:
Jan Valenta (gar.), Alexandr Butovič, Kristýna Čápová, Linda Černá Vydrová, Matouš Hilar, Jan Ježek, Daniel Jirásko, Jan Kos, Jan Masopust, Jan Pruška, Jan Salák, Jan Vrbata
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

1. Úvod, literatura

Přehled prvků zakládání staveb

Rizika spojená se zakládáním staveb

Zásady navrhování geotechnických konstrukcí (EC 7)

Princip mezních stavů

Geotechnické kategorie

Návrhové situace

Metody navrhování základových konstrukcí

2. Osová únosnost osamělých pilot

Zatěžovací zkoušky pilot

Výpočet osové únosnosti osamělých pilot (1.m.s.)

Mezní zatěžovací křivka

Nelineární teorie sedání vrtaných pilot

Negativní plášťové tření vrtaných pilot

Skupina pilot zatížená osovými silami

2. Příčně zatížené piloty

Metody stanovení součinitele vodorovné stlačitelnosti

Winklerův a Winkler-Pasternakův model podloží

Stanovení únosnosti příčně zatížených pilot

Skupiny pilot, možnosti statického posouzení

4. Injektáže klasické (dle ČSN EN 12715)

Injektáž trysková (dle ČSN EN 12716)

Podzemní stěny (dle ČSN EN 1538)

Technologie provádění

Příklady využití těchto konstrukcí

5. Zásady pro návrh a posouzení pažících konstrukcí

Zatížení pažících konstrukcí

Zemní tlak

Účinky vody volné i podzemní

Ostatní zatížení

Výpočet pažících konstrukcí (nosníkový model s předem stanoveným zatížením,

nosníkový model - metoda závislých tlaků, rovinná úloha - MKP)

Vnější a vnitřní stabilita kotvených pažících konstrukcí

6. Zlepšování vlastností základové půdy

Přehled metod zlepšování vlastností základové půdy

Štěrkové polštáře

Dynamická konsolidace, vibroflotace

Štěrkové pilíře, účel návrhu, technologie provádění

Příklady návrhu a posouzení štěrkových pilířů

Požadavky:

Požaduje se zvládnutí základních pojmů v oblasti zakládání staveb, pochopení rozdílnosti přístupu (oproti ostatním klasickým stavebním materiálům) k návrhu a posouzení základových prvků. Požaduje se znalost technologických aspektů provádění jednotlivých základových prvků a konstrukcí, jejich výhod nevýhod ve srovnání s ostatními technologiemi. Požaduje se zvládnutí základních analytických výpočetních metod pro statické posouzení základových prvků a konstrukcí.

Osnova přednášek:

1. Úvod, literatura

Přehled prvků zakládání staveb

Rizika spojená se zakládáním staveb

Zásady navrhování geotechnických konstrukcí (EC 7)

Princip mezních stavů

Geotechnické kategorie

Návrhové situace

Metody navrhování základových konstrukcí

2. Osová únosnost osamělých pilot

Zatěžovací zkoušky pilot

Výpočet osové únosnosti osamělých pilot (1.m.s.)

Mezní zatěžovací křivka

Nelineární teorie sedání vrtaných pilot

Negativní plášťové tření vrtaných pilot

Skupina pilot zatížená osovými silami

2. Příčně zatížené piloty

Metody stanovení součinitele vodorovné stlačitelnosti

Winklerův a Winkler-Pasternakův model podloží

Stanovení únosnosti příčně zatížených pilot

Skupiny pilot, možnosti statického posouzení

4. Injektáže klasické (dle ČSN EN 12715)

Injektáž trysková (dle ČSN EN 12716)

Podzemní stěny (dle ČSN EN 1538)

Technologie provádění

Příklady využití těchto konstrukcí

5. Zásady pro návrh a posouzení pažících konstrukcí

Zatížení pažících konstrukcí

Zemní tlak

Účinky vody volné i podzemní

Ostatní zatížení

Výpočet pažících konstrukcí (nosníkový model s předem stanoveným zatížením,

nosníkový model - metoda závislých tlaků, rovinná úloha - MKP)

Vnější a vnitřní stabilita kotvených pažících konstrukcí

6. Zlepšování vlastností základové půdy

Přehled metod zlepšování vlastností základové půdy

Štěrkové polštáře

Dynamická konsolidace, vibroflotace

Štěrkové pilíře, účel návrhu, technologie provádění

Příklady návrhu a posouzení štěrkových pilířů

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle studie je jednak seznámení se s konkrétní problematikou zakládání staveb, jednak zvládnutí základních metod technologie provádění jednotlivých prvků a konstrukcí a využití metod jejich statického posouzení.

Studijní materiály:

Masopust, Jan.: Zakládání staveb 1, ČVUT Praha, 2015,

Masopust, Jan.: Zakládání staveb 2, ČVUT Praha, 2016,

Masopust, Jan: Vrtané piloty, nakl. Čeněk a Ježek, 1994

Masopust, Jan a kol.: Rizika prací speciálního zakládání staveb, nakl. ČKAIT Praha, 2011

Masopust, Jan: Navrhování základových a pažicích konstrukcí, Příručka k ČSN EN 1997-1,

nakl. ČKAIT Praha, 2012

Poznámka:
Další informace:
www.zakladani.cz
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-229

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A229
St
místnost TH:B-582

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B582
místnost TH:B-582

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B582
Čt
místnost TH:B-582

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B582

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24829205.html