Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Terénní cvičení z IG

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
135YTIG Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Jan Schröfel (gar.), Svatoslav Chamra (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra geotechniky
Anotace:

Praktická výuka v malých skupinách posluchačů. Tvorba inženýrskogeologické povrchové mapy, mapování a měření v podzemí. Tektonická měření v horninovém masívu a jejich zpracování. Dokumentace vrtu, sondy, skalního odkryvu (defilé), lomové stěny. Sondovací technika, výběr polních geotechnických zkoušek, geofyzikální metody. Základní hydrogeologická měření. Odběry vzorků.

Požadavky:

135GEO

Osnova přednášek:

Praktická výuka v malých skupinách posluchačů. Tvorba inženýrskogeologické povrchové mapy, mapování a měření v podzemí. Tektonická měření v horninovém masívu a jejich zpracování. Dokumentace vrtu, sondy, skalního odkryvu (defilé), lomové stěny. Sondovací technika, výběr polních geotechnických zkoušek, geofyzikální metody. Základní hydrogeologická měření. Odběry vzorků.

Osnova cvičení:

Praktická výuka v malých skupinách posluchačů. Tvorba inženýrskogeologické povrchové mapy, mapování a měření v podzemí. Tektonická měření v horninovém masívu a jejich zpracování. Dokumentace vrtu, sondy, skalního odkryvu (defilé), lomové stěny. Sondovací technika, výběr polních geotechnických zkoušek, geofyzikální metody. Základní hydrogeologická měření. Odběry vzorků.

Cíle studia:

Prohloubit znalosti z předmětů Geologie a Inženýrská geologie

Studijní materiály:

Chamra S., Pacovský J. Mechanika hornin a inženýrská geologie - pomůcka pro cvičení. Ediční středisko ČVUT Praha, 1990

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 3. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24829005.html