Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Požární odolnost ocel.a dřevěn. konstr.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134POOD Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět rozšiřuje znalosti o návrhu konstrukcí na účinky požáru použitím metod požárního inženýrství.

Požadavky:

ukončen předmět 134OK1 nebo 134OD1A

doporučeno absolvování předmětu 134YPNK

Osnova přednášek:

Opakování základních pojmů

Teplotní analýza, požární scénáře

Rychlost rozvoje tepla

Zónové modely, modely lokálního požáru

Dynamická analýza plynů (CFD)

Přestup tepla do konstrukce při lokálním požáru pro chráněné a nechráněné prvky

Polohový součinitel, prvky mimo požární úsek ovlivněné požárem

Zdokonalené metody analýzy konstrukce při požáru

Navrhování ocelobetonových konstrukcí, ocelobetonové sloupy, použití software

Navrhování hliníkových konstrukcí

Příklady návrhu konstrukce

Požární experimenty

Osnova cvičení:

Analýza požárního úseku, požární scénáře, zónové modely, software Ozone

Modelování lokálního požáru

Návrh ocelobetonového sloupu, užití software

Analýza konstrukce při požáru

Teplota sloupu před oknem požárního úseku

Cíle studia:

Rozšířit znalosti současných postupů pro navrhování konstrukcí na účinky požáru. Cílem je získat schopnost navrhovat ocelové, ocelobetonové dřevěné a hliníkové konstrukce na účinky požáru.

Studijní materiály:

Wald a kol: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, ČVUT Praha, 2005.

Franssen J. M., Zaharia R., Design of Steel Structures Subjected to Fire, Background and Design Guide to Eurocode 3, University Liège, 2005.

Buchanan A. H., Structural Design for Fire Safety, John Wiley and Sons, Chichester 2003.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24827805.html