Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ocelové konstrukce 3C

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134OK3C Z,ZK 3 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět určený pro obor Konstrukce pozemních staveb magisterského programu Stavební inženýrství. Prohloubení znalostí získaných v předmětech 134OK1 a 134OK2. Rozšíření teoretických poznatků v oblasti stability nosníků při ohybu, boulení stěn, návrhu tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukcí, kroucení, únavy a náročnějších spřažených prvků. Doplnění poznatků z navrhování ocelových skeletů o zvláštnosti při návrhu vysokých budov a účinků zemětřesení. Navrhování podrobností rámových hal a postupy při návrhu jeřábových nosníků. Návrh velkorozponových hal a zvláštních konstrukcí (stožárů, věží, komínů, zásobníků, nádrží, potrubí, technologických konstrukcí). Základy navrhování konstrukcí z hliníkových slitin a nerezové oceli.

Požadavky:

Ukončení bakalářského studia v oboru stavebního inženýrství s titulem Bc.

Osnova přednášek:

1. Stabilita tlačených prutů, stabilita nosníku za ohybu

2. Stabilita stěn

3. Tenkostěnné za studena tvarované konstrukce

4. Kroucení prutů

5. Únava ocelových konstrukcí

6. Spřažené ocelobetonové konstrukce

7. Vysoké budovy

8. Halové konstrukce

9. Velkorozponové haly

10. Stožáry věže, komíny

11. Zásobníky, nádrže, potrubí

12. Technologické konstrukce

13. Konstrukce z hliníku a nerezu

Osnova cvičení:

1. Návrh stojky a příčle ocelového plnostěnného rámu včetně imperfekcí a vlivu II. řádu.

2. Návrh šroubovaného přípoje příčle na sloup plnostěnného rámu.

3. Návrh spřažené spojité ocelobetonové stropnice.

4. Návrh krajního ocelobetonového sloupu v přízemí vícepodlažní administrativní budovy (trubka vyplněná betonem).

Cíle studia:

Dosažení hlubokých znalostí v oblasti navrhování ocelových konstrukcí pozemního stavitelství.

Studijní materiály:

1. Studnička, J.: Navrhování nosných konstrukcí. Ocelové konstrukce, CTN (Nakladatelství ČVUT), 2015, ISBN 978-80-01-05490-1

2. Macháček J., Studnička J.: Ocelové konstrukce, ČVUT, 2011

3. Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor and Francis, 2008, 490 p. [ISBN: 9780415418652]

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24824005.html