Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Psychologie a sociologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
105PSS Z 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra společenských věd
Anotace:

Cíle a metody sociologie. Sociologický pohled na společnost a sociální strukturu české společnosti. Sociologické výzkumy a jejich využití v praxi. Sociologie města a regionu. Sociologie firmy. Úvod do psychologie, její odvětví a aplikace. Psychické zdraví a prevence stresu. Harmonický vývoj osobnosti. Využití psychologických metod při výběru pracovníků, v pracovní motivaci, komunikaci a řešení problémů. Student získá základní poznatky o dvou klíčových společenských vědách, sociologii a psychologii.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti získají základní vědomosti ze dvou společenských věd psychologie a sociologie.

Studijní materiály:

Mareš, J.: Styly učení u žáků a studentů. Praha, Portál 1998

Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2008

Reichel, J.: Kapitoly systematické sociologie. Praha, Grada 2008

Atkinson, Atkinsonová: Psychologie. Victoria Publishing, Praha 1995

Giddens, A.: Sociologie. Argo, Praha 1999

Keller, J.: Úvod do sociologie. Slon, Praha 1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24819405.html