Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Dynamika procesů v systému městského odvodnění

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D44DPS ZK česky
Přednášející:
Ivana Kabelková (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Nejdůležitější transportní a transformační procesy v integrovaném systému městského odvodnění a jejich matematický popis. Základní definice - systém, model, simulace. Principy bilancování látek a matematická formulace bilančních rovnic. Stavba matematických modelů, druhy modelů. Modelování jednotlivých subsystémů městského odvodnění. Nejrozšířenější programy pro simulaci stokových sítí, recipientů a ČOV.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit se s principy modelování základních procesů v systému městského odvodnění.

Studijní materiály:

[1] Krejči V. a kol(2002): Odvodnění urbanizovaných území - koncepční přístup . NOEL 2000

[2] Gujer W. (1990): Matematische Beschreibung von technischen Systemen . ETH Zürich

[3] Orlob J. (1983): Mathematical modeling of water quality. John Wiley and Sons.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24816305.html