Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Angličtina (konverzace pokr. 2)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
104XA25 Z 0 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Andrew Mann, Svatava Boboková-Bartíková, Jacqueline Suzanne Fox
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je zaměřen na prohloubení konkrétních dovedností, speciálně na procvičení mluveného jazyka a poslechu. Účastníci pracují s moderními komunikačními prostředky pod vedením zkušených českých nebo zahraničních lektorů.

Úroveň dle ERR: B2 (pokročilí)

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

procvičení mluveného jazyka a poslechu

Studijní materiály:

Stella Nangonová: Practise Your Speaking

Rejtharová a kol.: English Conversation Practice

Poznámka:

Angličtina (konverzace pokr. 2)

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24779705.html