Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Dynamická pevnost a únavová životnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16DPUZ ZK
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních prostředků
Anotace:

Dynamická analýza konstrukcí, základní pojmy diskretizace kontinua. Maticové metody lineárního kmitání. Sestavování pohybových rovnic. Přenos a frekvenční charakteristiky. Problém vlastních hodnot. Ortogonalita, modální transformace, jejich vztah. Syntéza navrhovaných strojních částí. Optimalizace, diferenciální rovnice ve stavovém prostoru. Přibližné metody řešení mechaniky kontinua částí a konstrukcí. Řešení statických úloh. Řešení dynamických úloh. Vyhodnocování historie proměnného zatěžování. Výpočet únavové životnosti. Programy užívané k řešení úloh.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24757605.html