Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Estetika a ekologie dopravních staveb

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12EDS ZK
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Hodnocení vlivu dopravních staveb na životní prostředí. Proces Environmental Impact Assessment (EIA). Hodnocení vlivu liniových staveb na krajinu podle metodiky MŽP ČR. Multikriteriální hodnocení variant vedení tras pozemních komunikací. Metody hodnotové analýzy. Multidimenzionální hodnocení variant dopravní infrastruktury v území. Ochrana životního prostředí v projektování dopravních staveb. Účinky hluku. Vibrace vyvolané dopravou. Znečišťování ovzduší silniční dopravou. Opatření ke snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí. Prostorový účinek trasy a jeho ověřování. Začlenění komunikace do krajiny.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24757205.html