Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Úrazová biomechanika a bezpečnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18Y2UB KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Anatomie člověka. Biomechanika svalově-kosterního systému člověka. Metody lékařské diagnostiky - RTG, CT, MRI, US. Dynamika a faktory úrazových dějů. Poranění chodců. Poranění při nehodách v silničním, železničním a leteckém provozu. Analýza fyzikálních procesů při úrazech z hlediska biomechaniky. Principy léčby a rehabilitace. Ochranné pomůcky a bezpečnostní opatřeni pro snížení důsledků dopravní nehody.

Požadavky:

znalost matematiky a mechaniky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost základů biomechaniky, analýzy příčin a následků při dopravních nehodách a způsobů snižování důsledků dopravních nehod pomocí technických a legislativních opatření.

Studijní materiály:

Margareta Nordin, Victor H. Frankel: Basic biomechanics of the musculoskeletal system. Lippincott Williams & Wilkins 1989

Knight, B.: Simpson´s forensic medicine. 10. ed. London, Arnold 1991.

J. Valenta a kol.: Biomechanika. Academia, Praha 1985.

J. Tesař: Soudní lékařství. Avicenum 1985.

Radomír Čihák: Anatomie 1, Praha 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24695905.html