Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Historie matematiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15Y2HM KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Vznik matematického myšlení (Mezopotámie, Egypt). Matematika ve starověkém Řecku. Arabská matematika. Rozvoj matematiky v období renesance. Velké postavy (Descartes, Fermat, Pascal, Leibniz, Newton, Euler, Bernoulli). Rozvoj algebry a analýzy v 19. století. Geometrie v 19. století. Teorie množin.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní znalosti z historie matematiky.

Studijní materiály:

J. Bečvář, E. Fuchs, Historie matematiky I., Prometheus, Praha, 1994, J. Bečvář, E. Fuchs, Historie matematiky II., Prometheus, Praha, 1997, J. Bečvář, M. Bečvářová, H. Vymazalová, Matematika ve starověku, Prometheus, Praha, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24695405.html