Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Historie technického školství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15Y2HT KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Přednáška je koncipována jako stručný průřez historií technického školství. Posluchači se seznámí s hlavními vývojovými trendy vzdělávání technické inteligence od konce 17. století až do současnosti, důraz bude kladen zejména na vývoj ČVUT.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Přehled o historii technického školství, vzniku a vývoji ČVUT.

Studijní materiály:

O. Kádner, Vývoj a dnešní soustava školská, Praha, 1929 , L. Nový a kol., Dějiny exaktních věd v českých zemích do konce 19. století, Praha, 1961 , F. Jílek, V. Lomič, Dějiny ČVUT, Praha, 1. díl první svazek 1973 , V. Velflík, Dějiny technického školství v Praze, Praha, 1. díl 1906 a 1909, druhý díl 1910 a 1925 , oL. Nový a kol.: Dějiny exaktních věd v českých zemích do konce 19. století, Praha, 1961 , oF. Jílek, V. Lomič: Dějiny ČVUT ČVUT, Praha, 1. díl první svazek 1973, 1. díl druhý svazek 1978

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24694905.html