Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Vedení lidských zdrojů v dopravě a telekomunikacích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
13W2VZ KZ 3 8
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout základní přehled personalistické problematiky, která je součástí každého managementu. Jde o úvod do personálního managementu, zachycující celou šíři vedení lidských zdrojů a respektující firemní cíle, strategii i kulturu. Předmět je zaměřen na základy personalistiky a vedení pracovních týmů; komunikaci v týmech; na plánování a strategii lidských zdrojů a konečně, na personalistickou etiku a firemní kulturu (včetně transkulturálních rozdílů). Presentace aktuální novely Zákoníku práce. Součástí předmětu jsou cvičení a simulační hry, orientované na zpětnou vazbu a prožitek.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 3. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24694205.html