Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Letecká legislativa 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LLG1 Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Jiří Ďuk, Jakub Kraus
Cvičící:
Jiří Ďuk, Jakub Kraus
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Předpisový rámec (Úloha Mezinárodní organizace pro civilní letectví – ICAO, úloha EASA, úloha členských států, vztahy mezi částí 145, částí 66, částí 147 a částí M a vztahy mezi dalšími leteckými úřady) se znalostí na úrovni 1 pro kategorie B1 a B2. Část 66 Osvědčující personál údržby a Část 145 Organizace oprávněné k údržbě se znalostí na úrovni 2 pro kategorie B1 a B2. Certifikace letadel. Typová certifikace. Doplňková typová certifikace.

Požadavky:

Nejsou stanoveny.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Úvod do problematiky letecké legislativy. Působnost leteckého úřadu ČR, ICAO, EASA a národních leteckých úřadů. Nařízení komise (ES) č. 2042/2003 části 66 a 145. Evropské a národní normativy platné pro certifikaci letadlové techniky. Obsahově odpovídá požadavkům Dodatku 1 části 66 (modul 10 - kapitoly 10.1 až 10.3 a 10.5).

Studijní materiály:

Němec, V.: Letecká legislativa, CERM s.r.o., Brno 2006 ISBN 80-7204-366-8

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24692705.html