Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Síťové technologie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
FI-ST1 Z 3
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Předmět je zaměřen na získání základních znalosti z oblasti počítačových sítí a praktických zkušeností se síťovými technologiemi. Předmět odpovída látce kurikula Cisco Netacad programu - CCNA exploration 1 a 2. Výuka je realizována tzv. blended-distance formou, kde student látku studuje samostudiem elektronických studijních materiálů v anglickém jazyce a získané znalosti následně upevňuje řešením laboratorních úloh.

Požadavky:

Úspěšné absolvování dvou zápočtových elektronických testů a dvou praktických úloh v rozsahu kurikula CCNA Exploration 1 a CCNA Exploration 2.

Osnova přednášek:

Základní témata: Síťová filosofie, terminologie a protokoly. Modely síťové architektury ISO/OSI a TCP/IP a jejich jednotlivé vrstvy. IPv4 adresace v síti. Kategorie LAN a WAN. Ethernet. Síťové kabelážní systémy. Návrh a realizace jednoduché sítě.

Pokročilá témata: Základní konfigurace síťových prvků. Cisco IOS. Směrované protokoly IPv4, IPv6. Směrovací protokoly RIPv1, RIPv2, EIGRP, OSPF.

Osnova cvičení:

1. Úvod do počítačové komunikace, modely síťové architektury ISO/OSI a TCP/IP, aplikační vrstva a protokoly aplikační vrstvy

2. Transportní vrstva, síťová vrstva, adresování na síťové vrstvě - IPv4

3. Linková vrstva, fyzická vrtsva, Ethernet

4. Plánování sítě a kabeláž, konfigurace a testování sítě

5. Zápočtový test a praktická úloha (CCNA1)

6. Úvod do směrování, statické směrování

7. Úvod do dynamického směrování, Distance Vector Routing Protocols

8. RIP verze 1 a 2

9. Směrovácí tabulka, EIGRP

10. Link-State Routing Protocols, OSPF

11. Řešení problémů (troubleshooting), opakování

12. Zápočtový test (CCNA2)

13. Praktická úloha (challenge lab), zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozvinout znalosti a dovednosti studentů v oblasti bezpečnosti a přístupových technologií používaných v menších až středně rozsáhlých sítích. Studenti se seznámí se základními filosofiemi, architekturami, funkcemi a metodami v oblasti vytváření, provozu a řízení počítačových sítí se zaměřením na referenční model ISO/OSI a rodinu protokolů TCP/IP. Studenti budou schopni navrhnout a hodnotit systém strukturované kabeláže v závislosti na použití konkrétní technologie Ethernet a jednoduchou síť dle zvoleného standardu. Budou schopni adresace a vytváření podsítí v prostředí protokolu IPv4, návrhu a implementace vhodné směrovací technologie sítí a zajištění jejich bezpečnosti. Budou ovládat základní konfiguraci aktivních síťových prvků a konfigurace směrování IPv4 a IPv6, směrovacích protokolů RIPv1, RIPv2, EIGRP a OSPF.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. CISCO SYSTEMS, Inc. Cisco NetSpace [online]. Dostupné z: https://www.netacad.com/

Doporučená literatura:

2. ODOM W.: CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide, Cisco Press, San Francisco, 2007. ISBN 1-58720-182-8.

3. TEARE, D.: Návrh a realizace sítí CISCO, Computer Press, Brno, 2003. ISBN 80-251-0022-7.

4. SPORTAC, M. A.: Směrování v IP sítích, Computer Press, Brno, 2004. ISBN 80-251-0127-4.

Poznámka:

Předmět má blokovou výuku v rámci Netacad akademie. Předmět nemá sobotní výuku.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2468806.html