Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Integrované systémy v geodézii

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
152ISG KZ 2 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Teoretické základy konstrukce elektronických geodetických přístrojů. Vlastní konstrukce přístrojů a jejich zkoušky, charakteristiky přesnosti a vliv prostředí na výsledky měření. Elektronické dálkoměry, elektronické teodolity, gyroteodolity, laserové geodetické přístroje, aparatury pro vyhledávání podzemních vedení, aparatury GPS.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s konstrukcí a použitím elektronických geodetických přístrojů.,

Studijní materiály:

[1] Joechel R., Stober M.: Elektronische Entfernungs- und Richtungsmessung, Verlag Konrad Wittwer, Stuttgart 1995 , [2] Hauf M., Krpata F.: Základy elektronických metod v geodesii, Ediční středisko ČVUT, Praha 1982

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24678605.html