Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Metodika vědecké práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP17MVP ZK 2P+2C
Přednášející:
Stanislav Vítek (gar.)
Cvičící:
Stanislav Vítek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Předmět pomůže studentům najít základní informace o tom, jak přispět k rozvoji vědy a ke své zdárné vědecké kariéře.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP17MVP

Požadavky:

Základní znalost angličtiny.

Osnova přednášek:

1. Metodika vědecké práce.

2. Jak dosáhnout a udržet vlastní konkurenceschopnost mezi vědeckými pracovníky

3. Informační zdroje - knihovny, internet. Rešerše.

4. Jak využívat a správně citovat práci jiných.

5. Jak napsat kvalitní časopisecký článek tak, aby mohl být akceptován.

6. Ochrana IP v ČR a EU - vynálezy, patenty, průmyslové a užitné vzory, licence.

7. Jak napsat grantovou přihlášku.

Osnova cvičení:

- cvičení nejsou

Cíle studia:

Vybavit studenty vědomostmi a návyky, jejichž řemeslné zvládnutí je nutnou podmínkou pro práci vědce.

Studijní materiály:
Poznámka:

Předmět je doporučen všem studentům, zejména pak těm, jejichž školitel nebyl v posledních pěti letech autorem impaktované publikace

Další informace:
http://www.elmag.org
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2466806.html