Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Realizace staveb III

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
524REAN KZ 2 0P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav stavitelství II
Anotace:

Investiční proces a jeho fáze, plánování, realizace a vyhodnocování projektového a inženýrského procesu, příprava smluv ve stavebnictví. Plánování, příprava, průběh a vyhodnocování výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace a provedení stavby. Systému řízení kotroly jakosti ve stavebnictví. Trvale udržitelný rozvoj. Vývoj a plánování nových technologií pro stavitelství a architekturu.,

Požadavky:

REA II

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Příprava průběhu a zajištění projektového, inženýrského a realizačního procesu. Příprava a zpracování podkladů pro smlovy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a stavby. Příprava a průběh výběrového řízení na zhotovitele projektu a stavby. Zajištění systému kontroly jakosti projektových a inženýrských prací.

Studijní materiály:

Doc. Gail, doc. Pánek-Realizace staveb a souborů - Stavební technologie projektování; Zákon č. 50/1976 Sb.-Stavební zákon a sovisící a prováděcí předpisy; Zákoník č. 513/1991 Sb.-Obchodní zákoník; Zákoník č. 40/1964 Sb.-Občanský zákoník; Zákon č. 40/2004 Sb.-Zákon o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů; Jiří Tilmann-Příprava, provádění a užívání staveb 1. a 2. díl;Ivana Štenglová-Smlouvy ve výstavbě

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24643405.html