Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Fyzika 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
802FYZ2 Z,ZK 3 2+1 česky
Přednášející:
Goce Chadzitaskos (gar.)
Cvičící:
Goce Chadzitaskos (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Elektrický náboj a potenciál, elektrický proud, magnetické pole a indukce, střídavé proudy, elektromagnetické vlny, optika. Relativita, kvantová fyzika, jaderná fyzika, teplo a termika. Přednáška je opět doprovázena praktickým zkoumáním a demonstracemi vybraných fyzikálních jevů.

Požadavky:

FYZ1.

Osnova přednášek:

1. Elektrický náboj, Coulombův zákon, energie pole.

2. Elektrické pole, siločáry, pohyb náboje v elektrickém poli.

3. Gaussův zákon, elektrický tok, elektrický potenciál.

4. Kapacita, elektrický proud, vodiče a dielektrika.

5. Ohmův zákon, energie v elektrických obvodech, vodivost.

6. Magnetické pole, Lorentzova síla, pohyb náboje v magnetickém poli.

7. Biot-Savartův zákon, Ampérův zákon, magnetický tok.

8. Faradayův zákon, betatron, magnetická energie, RLC obvody.

9. Maxwellovy rovnice, vlnová rovnice pro elektromagnetickou vlnu.

10. Michelson-Morleův experiment, Einsteinovy postuláty, Lorentzovy transformace.

11. Termika, kinetická teorie plynů.

12. 1. věta termodynamická, molární tepelné kapacity.

13. 2. věta termodynamická, entropie.

Osnova cvičení:

1. Skupenská teplo

2. VA charakteristika

3. Oscilační obvod

4. Millikanův pokus

5. Difrakce na mřížce

Cíle studia:

Znalosti:

Základní přehled z obecné fyziky.

Schopnosti:

Měření fyzikálních veličin a výpočet úloh z fyziky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] P. A. Tipler: Physics I, II. Worth Publisher, 1976.

[2] R. Balian: From microphysics to macrophysics, Springer, New York, 1991.

Doporučená literatura:

[3] J. Kvasnica: Termodynamika, SNTL Praha, 1965.

[4] J. Kvasnica: Statistická fyzika, Academia Praha, 1983.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24617405.html