Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Fyzika 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
802FYZ1 Z,ZK 3 2+1 česky
Přednášející:
Goce Chadzitaskos (gar.)
Cvičící:
Goce Chadzitaskos (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Historické kořeny fyziky, fyzikální principy. Kinematika a dynamika hmotného bodu, zákony zachování, srážky částic, pohyb v neinerciálních soustavách, gravitace, Keplerovy zákony, tuhé těleso. Kmitání, vlnění. Přednáška je doprovázena praktickým zkoumáním a demonstracemi vybraných fyzikálních jevů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod, kinematika hmotného bodu

2. Kruhový pohyb, harmonický pohyb

3. Newtonovy pohybové zákony

4. Práce, energie

5. Mechanika soustavy bodů, těžiště

6. Rotace tuhého tělesa, Steinerova věta

7. Zákony zachování

8. Newtonův gravitační zákon

9. Kmity a vlnění

10. Vlnová rovnice

11. Interference a difrakce

12. Dopplerův jev

Osnova cvičení:

1. Fyzické kyvadlo

2. Rychlost zvuku

3. Aplet

4. Roentgenovské spektrum

5. Měrná tepelná kapacita pevných látek

Cíle studia:

Znalosti:

Základní přehled z obecné fyziky.

Schopnosti:

Měření fyzikálních veličin a výpočet úloh z fyziky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] T. Henderson: Physics Classroom. http://www.physicsclassroom.com/

Doporučená literatura:

[2] P. A. Tipler: Physics I, II. Worth Publisher, 1976

[3] C. R. Nave: Hyperphysics. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24617305.html