Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Tvorba internetových aplikací 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
818INT1 Z 2 0+2 česky
Přednášející:
Dana Majerová (gar.)
Cvičící:
Dana Majerová (gar.)
Předmět zajišťuje:
Katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Principy WWW (HTTP, URL, klient-server, HTML, CSS), zásady tvorby www stránek, přehled serverových technologií pro tvorbu internetových aplikací, hypertextový preprocesor PHP (syntaxe, příkazy, uživatelské funkce, regulární výrazy, práce se soubory), ukázky jednoduchých internetových aplikací.

Požadavky:

Zkušenosti s tvorbou statických WWW stránek jsou výhodou.

Osnova přednášek:

1. Principy WWW, jazyk HTML

2. Úvod do CSS a JavaScriptu

3. Skriptovací technologie na straně klienta a na straně serveru, vývoj PHP, vkládání PHP do HTML

4. Základy syntaxe jazyka PHP (proměnné, operátory, datové typy, řídicí příkazy, ...)

5. Práce s poli

6. Uživatelské funkce, příkazy pro načítání skriptů

7. Zpracování dat z formulářů

8. Práce s řetězci

9. Regulární výrazy

10. Síťový model TCP/IP, protokol HTTP, URL, bezpečnost skriptů

11. Práce se soubory na serveru

12. Práce s adresáři na serveru, upload souborů na server

13. Správa session

14. Ukázka jednoduché webové aplikace

Osnova cvičení:

1. Principy WWW, jazyk HTML

2. Úvod do CSS a JavaScriptu

3. Skriptovací technologie na straně klienta a na straně serveru, vývoj PHP, vkládání PHP do HTML

4. Základy syntaxe jazyka PHP (proměnné, operátory, datové typy, řídicí příkazy, ...)

5. Práce s poli

6. Uživatelské funkce, příkazy pro načítání skriptů

7. Zpracování dat z formulářů

8. Práce s řetězci

9. Regulární výrazy

10. Síťový model TCP/IP, protokol HTTP, URL, bezpečnost skriptů

11. Práce se soubory na serveru

12. Práce s adresáři na serveru, upload souborů na server

13. Správa session

14. Ukázka jednoduché webové aplikace

Cíle studia:

Znalosti:

Prostředí WWW, jazyka HTML, PHP, kaskádových stylů a JavaScriptu.

Schopnosti:

Programovat internetové aplikace, které pracují se soubory na straně serveru.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Welling, L., Thomson, L.: PHP a MySQL - rozvoj webových aplikací. 3. vydání. SoftPress, 2005.

Doporučená literatura:

[2] Mikle, P.: Dynamické HTML. Brno: UNIS Publishing, 1997.

[3] Grusová, L.: CSS pro úplné začátečníky. Brno: Computer Press, 2003.

[4] Kosek, J.: PHP - tvorba interaktivních internetových aplikací. Praha: Grada Publishing, 1999.

[5] Materiály pro studenty dostupné na http://moodle.jadernaci.eu

[6] http://cz.php.net/

[7] http://www.w3.org/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24617105.html