Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Programování v MATLABU

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
818MTL Z,ZK 5 2+2 česky
Přednášející:
Dana Majerová (gar.)
Cvičící:
Dana Majerová (gar.)
Předmět zajišťuje:
Katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Pracovní prostředí, příkazový režim, proměnné a jejich typy, operátory, výrazy, příkazy (přiřazení, podmínky, cykly), uložení proměnných na disk, knihovní a uživatelské funkce, programový režim, hledání chyb v uživatelských funkcích, grafický režim, 2D a 3D grafika, import dat z Excelu, symbolická matematika, objekty.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Prostředí MATLABu, proměnná, výraz, příkaz; import dat, práce se skaláry, tvorba skriptů

2. Uživatelské funkce, ladění, některé knihovní funkce

3. Symbolická matematika (toolbox)

4. Práce s vektory, práce s řetězci, 2D grafika, práce s grafickými objekty

5. Práce s maticemi, přehled operátorů, MATLAB a lineární algebra, práce s polynomy, přehled speciálních znaků

6. 3D grafika, práce s obrázky, image processing toolbox

7. MATLAB a numerická matematika I

8. MATLAB a numerická matematika II

9. Práce s poli buněk a strukturami

10. Práce s objekty

11. Další aplikace MATLABu I

12. Další aplikace MATLABu II

Osnova cvičení:

1. Prostředí MATLABu, proměnná, výraz, příkaz; import dat, práce se skaláry, tvorba skriptů

2. Uživatelské funkce, ladění, některé knihovní funkce

3. Symbolická matematika (toolbox)

4. Práce s vektory, práce s řetězci, 2D grafika, práce s grafickými objekty

5. Práce s maticemi, přehled operátorů, MATLAB a lineární algebra, práce s polynomy, přehled speciálních znaků

6. 3D grafika, práce s obrázky, image processing toolbox

7. MATLAB a numerická matematika I

8. MATLAB a numerická matematika II

9. Práce s poli buněk a strukturami

10. Práce s objekty

11. Další aplikace MATLABu I

12. Další aplikace MATLABu II

Cíle studia:

Znalosti:

Prostředí MATLABu, včetně grafického subsystému.

Schopnosti:

Vytvářet uživatelské funkce a skripty, importovat data do prostředí MATLABu a zpracovat je požadovaným způsobem.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Zaplatílek, K., Doňar, B. MATLAB pro začátečníky. Praha: BEN - technická literatura, 2003.

Doporučená literatura:

[2] Zaplatílek, K., Doňar, B. MATLAB - tvorba uživatelských aplikací. Praha: BEN - technická literatura, 2004.

[3] Zaplatílek, K., Doňar, B. MATLAB - začínáme se signály. Praha: BEN - technická literatura, 2006.

[4] Karban, P. Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink. Brno: Computer Press, 2006.

[5] Studijní materiály a úlohy v systému MOODLE (http://moodle.jadernaci.eu).

[6] The Mathworks, Inc. MATLAB Help.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24617005.html