Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Prostředí WEBu, programovací a popisné jazyky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
818WEB KZ 3 0+2 česky
Přednášející:
Tomáš Liška (gar.)
Cvičící:
Tomáš Liška (gar.)
Předmět zajišťuje:
Katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět řeší problematiku převážně popisných jazyků prostředí www. Zabývá se standardy a doporučeními popisu formátů používaných pro www. Na seminářích budou řešeny praktické problémy této problematiky.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Základní principy funkcionality hypertextových médií

2. HTML - HyperText Markup Language - základní principy

3. HTML - referenční přehled všech entit jazyka

4. XHTML - formální specifikace rozšíření HTML

5. XHTML - strukturální principy popisu dokumentů

6. CSS - formální specifikace popisu vzhledu dokumentů

7. CSS - referenční přehled všech entit pro popis vzhledu dokumentů s přihlédnutím k problematice hypermédií

8. RDF - formát pro strojově orientovanou výměnu dat

9. SVG - formát pro popis vektorově orientovaných dat (vektory, GIS, apod.)

10. JPEG, PNG - formáty popisu rastrových dat a jejich využití v hypertextových systémech

11. WAI - souhrn doporučení pro přípravu hypertextových dokumentů s přihlédnutím ke specifickým potřebám lidí s hendikepem či jinak omezenými fyzickými dispozicemi vizuálního vnímání

12. MathML formální specifikace pro popis matematických výrazů a jejich využití v hypertextových dokumentech; popis matematických výrazů využitelný pro strojovou komunikaci

13. LibWWW popis modulární knihovny pro využití ve vlastních aplikacích

14. Rezerva

Cíle studia:

Znalosti:

Komplexní přehled rozsáhlé problematiky značkovacích jazyků využívaných při tvorbě obsahu webových aplikací.

Schopnosti:

Studenti budou umět využít silných vlastností značkovacích jazyků pro transformace a transfery dat mezi heterogenními počítačovými systémy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Andreas Witt, Dieter Metzing. Linguistic Modeling of Information and Markup Languages : Contributions to Language Technology. Springer Verlag 2009. ISBN 978-90-481-3330-7.

Doporučená literatura:

[2] Consorcium W3 - obsahuje odkazy na zdroje všech probíraných standardů, http://www.w3.org

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24616905.html