Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Mikroekonomie 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
818MIK2 Z,ZK 5 2+2 česky
Přednášející:
René Hladík (gar.)
Cvičící:
René Hladík (gar.)
Předmět zajišťuje:
Katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Kurz je rozšířením základního kurzu Mikroekonomie I. Analýza chování mikroekonomických subjektů je provedena pomocí matematických prostředků. Jsou analyzovány modely chování firmy, modely chování spotřebitele, modely rovnováhy, modely strukturní analýzy a modely společenského výběru.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Matematické prostředky pro ekonomickou analýzu.

2. Modely chování firmy.

3. Produkční funkce.

4. Analýza nákladů a zisku.

5. Nabídková funkce.

6. Modely chování spotřebitele.

7. Funkce užitku.

8. Poptávková funkce.

9. Statické a dynamické modely rovnováhy.

10. Model monopolu.

11. Teorie her a modely oligopolu.

12. Modely strukturní analýzy.

13. Modely rozhodování.

14. Teorie společenského výběru.

Osnova cvičení:

1. Matematické prostředky pro ekonomickou analýzu.

2. Modely chování firmy.

3. Produkční funkce.

4. Analýza nákladů a zisku.

5. Nabídková funkce.

6. Modely chování spotřebitele.

7. Funkce užitku.

8. Poptávková funkce.

9. Statické a dynamické modely rovnováhy.

10. Model monopolu.

11. Teorie her a modely oligopolu.

12. Modely strukturní analýzy.

13. Modely rozhodování.

14. Teorie společenského výběru.

Cíle studia:

Znalosti:

Osvojení znalostí Mikroekonomie v rozsahu základní učebnice (Samuelson).

Schopnosti:

Samostatné ekonomické uvažování.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Samuelson, P. A., Nordhaus, W.: Ekonomie, 13. vyd., Praha, 2009.

[2] Holman, R.: Ekonomie, Praha, Beck 2008.

[3] Hladík, R.: Ekonomie, RENECO Ústí n. L., 2008.

Doporučená literatura:

[4] Samuelson, P. A., Nordhaus, W.: Economics. 18. Ed., 2010.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24614805.html