Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Mikroekonomie 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
818MIK1 Z,ZK 5 2+2 česky
Přednášející:
René Hladík (gar.)
Cvičící:
René Hladík (gar.)
Předmět zajišťuje:
Katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Mikroekonomie je jednou ze základních disciplín ekonomické teorie. Zabývá se chováním mikroekonomických subjektů a jejich interakcí na trzích. Kurz je zaměřen na základní pojmy, vztahy a koncepce v mikroekonomii. K ekonomické analýze jsou použity zejména grafické prostředky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní ekonomické pojmy.

2. Základy nabídky a poptávky.

3. Trh výrobků a služeb.

4. Chování firmy.

5. Náklady výroby.

6. Formování nabídky.

7. Chování spotřebitele.

8. Formování poptávky.

9. Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu.

10. Chování firmy v nedokonalé konkurenci- monopol, oligopol, monopolní konkurence.

11. Trh výrobních faktorů.

12. Trh výrobních faktorů a rozdělení důchodů.

13. Interakce trhů.

14. Všeobecná rovnováha.

Osnova cvičení:

1. Základní ekonomické pojmy.

2. Základy nabídky a poptávky.

3. Trh výrobků a služeb.

4. Chování firmy.

5. Náklady výroby.

6. Formování nabídky.

7. Chování spotřebitele.

8. Formování poptávky.

9. Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu.

10. Chování firmy v nedokonalé konkurenci- monopol, oligopol, monopolní konkurence.

11. Trh výrobních faktorů.

12. Trh výrobních faktorů a rozdělení důchodů.

13. Interakce trhů.

14. Všeobecná rovnováha.

Cíle studia:

Znalosti:

Osvojení znalostí mikroekonomie v rozsahu základní učebnice (Samuelson).

Schopnosti:

Samostatné ekonomické uvažování.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Samuelson, P. A., Nordhaus, W.: Ekonomie, 13. vyd., Praha, 2009.

[2] Holman, R.: Ekonomie, Praha, Beck 2008.

[3] Hladík, R.: Ekonomie, RENECO Ústí n. L. 2008.

Doporučená literatura:

[4] Samuelson, P. A., Nordhaus, W.: Economics. 18. Ed., 2010.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24614705.html