Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Matematická ekonomie 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
818ME1 Z,ZK 5 2+2 česky
Přednášející:
Quang Van Tran (gar.)
Cvičící:
Quang Van Tran (gar.)
Předmět zajišťuje:
Katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Obsahem kurzu je úvod do vybraných modelů a metod pro ekonomické rozhodování. Pozornost je zaměřena na vybrané lineárního modely, dále na plánování a analýzu projektů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Ekonomické modely a jejich klasifikace - úvod

2. Formulace úloh matematického programování se zaměřením na lineární modely

3. Dopravní problém a jeho řešení: metoda MODI, řešení pro různé typy omezení,

4. Problematika degenerace, vícestupňový dopravní problém

5. Přiřazovací problém a okružní problém a možnosti jejich řešení: Maďarská metoda

6. Aplikace teorie grafů v ekonomii: nalezení minimální kostry grafu, maximální tok sítí, hledání minimální, resp. maximální délky cesty v grafu.

7. Řízení projektů: metoda CPM,

8. Řízení projektů: časově nákladová analýza projektů, analýza zdrojů

9. Řízení projektů: metoda PERT

10. Deterministické modely řízení zásob: EOQ, POQ

Osnova cvičení:

Struktura cvičení odpovídá struktuře přednášky, jsou procvičovány typické příklady ke každému z probraných bloků.

1. Ekonomické modely a jejich klasifikace - úvod

2. Formulace úloh matematického programování se zaměřením na lineární modely

3. Dopravní problém a jeho řešení: metoda MODI, řešení pro různé typy omezení,

4. Problematika degenerace, vícestupňový dopravní problém

5. Přiřazovací problém a okružní problém a možnosti jejich řešení: Maďarská metoda

6. Aplikace teorie grafů v ekonomii: nalezení minimální kostry grafu, maximální tok sítí, hledání minimální, resp. maximální délky cesty v grafu.

7. Řízení projektů: metoda CPM,

8. Řízení projektů: časově nákladová analýza projektů, analýza zdrojů

9. Řízení projektů: metoda PERT

10. Deterministické modely řízení zásob: EOQ, POQ

Cíle studia:

Znalosti:

Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti o základních metodách pro ekonomické rozhodování.

Schopnosti:

Studenti získají schopnost samostatně volit a vhodně aplikovat probrané metody.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Taha, H. A.. Operations Research: An Introduction, 10e. London: Pearson, 2017.

[2] Rardin, R. L.. Optimization in Operations Research, 2e. London: Pearson, 2015.

Doporučená literatura:

[3] Pelikán, J., Chýna, V.. Kvantitativní management. Praha: VŠE, 2011.

[4] Demel, J.. Grafy a jejich aplikace, 2e. Praha: ČVUT, 2015.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24614505.html