Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy programování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
818ZPRO Z 4 2+2 česky
Přednášející:
Michal Moc (gar.)
Cvičící:
Michal Moc (gar.)
Předmět zajišťuje:
Katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Základní kurs programování pro studenty 1. ročníku. Obsahem kursu je programovací jazyk Turbo Pascal, otázky návrhu algoritmů a tvorby programů.

Požadavky:

Základní znalost práce na PC.

Osnova přednášek:

1. Úvodní informace, rozdělení do kroužků, využívání stránek pro podporu výuky, vývojové prostředí Turbo Pascalu - základy práce

2. Fáze řešení úlohy, algoritmizace, vývojové diagramy

3. Syntaxe a struktura programu v jazyce Pascal, příkazy vstupu/výstupu

4. Přiřazovací příkaz, proměnné a jejich deklarace, konstanty, základní typy proměnných a operace s nimi, formátování výstupu

5. Konverze typů

6. Příkazy podmínky (IF, CASE)

7. Příkazy cyklu (FOR, WHILE, REPEAT)

8. Práce se soubory, jiná vstupně/výstupní zařízení

9. Funkce a procedury

10. OOP, programové jednotky (GRAPH, CRT, DOS), opakování, cvičení - příprava na praktický zápočtový test

Osnova cvičení:

1. Úvodní informace, rozdělení do kroužků, využívání stránek pro podporu výuky, vývojové prostředí Turbo Pascalu - základy práce

2. Fáze řešení úlohy, algoritmizace, vývojové diagramy

3. Syntaxe a struktura programu v jazyce Pascal, příkazy vstupu/výstupu

4. Přiřazovací příkaz, proměnné a jejich deklarace, konstanty, základní typy proměnných a operace s nimi, formátování výstupu

5. Konverze typů

6. Příkazy podmínky (IF, CASE)

7. Příkazy cyklu (FOR, WHILE, REPEAT)

8. Práce se soubory, jiná vstupně/výstupní zařízení

9. Funkce a procedury

10. OOP, programové jednotky (GRAPH, CRT, DOS), opakování, cvičení - příprava na praktický zápočtový test

Cíle studia:

Znalosti:

Tvorba algoritmů, programovací prostředí, syntaxi jazyka Pascal, struktura stavby programů.

Schopnosti:

Navrhnout algoritmus, implementovat algoritmus v programovacím jazyku Pascal.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M. Virius: Základy programování, Vydavatelství ČVUT, 1997, Praha.

Doporučená literatura:

[2] M.Virius, R. Pecinovský: Práce s daty 1, Grada Publishing, spol. s r.o., 1996.

[3] M.Virius, R. Pecinovský: Práce s daty 2, Grada Publishing, spol. s r.o., 1997.

[4] M.Virius, R. Pecinovský: Objektové programování 1, Grada Publishing, spol. s r.o., 1996.

[5] M.Virius, R. Pecinovský: Objektové programování 2, Grada Publishing, spol. s r.o., 1997.

Studijní pomůcky:

PC učebna s nainstalovaným vývojovým prostředím pro jazyk Pascal, projektor.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24614305.html