Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Lineární algebra B 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
818LI2 Z,ZK 4 1+2 česky
Přednášející:
Dana Majerová (gar.)
Cvičící:
Dana Majerová (gar.)
Předmět zajišťuje:
Katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Determinant. Regulární matice, regulární operátor. Inverzní matice a operátor. Skalární součin, ortogonalita, Gramm-Schmidtův proces. Lineární geometrie. Vlastní čísla, vlastní vektory, diagonalizace. Některé speciální typy matic.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Permutace

2. Definice determinantu, základní vlastnosti

3. Rozvoj determinantu podle řádku nebo sloupce

4. Využití determinantů, Cramerovo pravidlo

5. Pojem skalárního součinu, ortogonální báze, Grammův-Schmidtův ortogonalizační proces

6. Ortonormální matice

7. Ortogonální doplněk

8. Lineály (základní pojmy)

9. Vzájemná poloha lineálů

10. Vzdálenost lineálů

11. Vlastní vektory matice (základní pojmy)

12. Podobnost matic

13. Symetrické a ortonormální matice

Osnova cvičení:

1. Permutace

2. Definice determinantu, základní vlastnosti

3. Rozvoj determinantu podle řádku nebo sloupce

4. Využití determinantů, Cramerovo pravidlo

5. Pojem skalárního součinu, ortogonální báze, Grammův-Schmidtův ortogonalizační proces

6. Ortonormální matice

7. Ortogonální doplněk

8. Lineály (základní pojmy)

9. Vzájemná poloha lineálů

10. Vzdálenost lineálů

11. Vlastní vektory matice (základní pojmy)

12. Podobnost matic

13. Symetrické a ortonormální matice

Cíle studia:

Znalosti:

Základní pojmy lineární algebry.

Schopnosti:

Dokazovat matematické věty a řešit úlohy lineární algebry, především pracovat s maticemi.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Dontová, E. Matematika III. Praha: ČVUT, 1999.

[2] Čížková, L. Sbírka příkladů z matematiky I. Praha: ČVUT, 1999.

[3] Studijní materiály a úlohy v systému MOODLE (http://moodle.jadernaci.eu).

Doporučená literatura:

[4] Pytlíček, J. Cvičení z algebry a geometrie. Praha: ČVUT, 1997.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24614205.html