Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Obnovitel.zdroje energ.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
524TZ2N KZ 2 1+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav stavitelství II
Anotace:

Obnovitelné zdroje, druhotné zdroje energie,pasivní zisky od solární radiace, fotovoltaické,fototermální přeměny, en. větru, biomasa, geotermální en. zdroje, koncepce nízkoenergetického domu, prostorové zasady energeticky úsporného řešení při urbanizaci území, alt. en. zdroje a trvale udržitelný rozvoj

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Prohloubit znalosti o alternativních en. zdrojích a o jejich aktivním využití v architektuře.Posluchači budou schopni uplatnit energetické pasivní podmínky a aktivní systémy solární radiace v architektonické tvorbě

Studijní materiály:

Medek Frant., Doc.Ing.CSc : Alternativní energetické zdroje a architektura ( skriptum, Vyd. ČVUT 1997 )

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24594905.html