Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Technologie a společnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15Y1TS KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Věda, technologie, společnost, člověk: vymezení pojmů a vztahů. Formy sociálního uspořádání v závislosti na rozvoji vědy a technologií. Přenos poznatků a znalostí v historické perspektivě. Industrializace: průběh, formy, typy, fáze industriální společnosti. Odpovědnost člověka, institucí, států a mezinárodních organizací za rozvoj, šíření a důsledky technologií. Sociální důsledky technického a technologického pokroku v období průmyslové, chemické, informační revoluce. Věda, technologie a lidský kapitál při řešení globálních problémů; úloha vědy, expertů a expertiz v rozhodovací sféře.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24555005.html