Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Animace a vizualizace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14Y1AV KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Seznámení s 3D modelováním. Nejjednodušší 3D primitiva a jejich základní modifikační a transformační funkce. Vytváření 3D scény. Transformace 3D primitiv, slučování primitiv na složitější celky. Popsání ploch a práce s nimi. Použití materiálových editorů a práce s texturami. Osvětlení scény, nastavení světelných a materiálových parametrů. Možnosti snímání scény a použití kamer. Rendering a vytváření animací.

Požadavky:

základní uživatelská znalost práce s PC

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení s praktickými možnostmi 3D modelování. Jeho praktické použití pro vizualizace s přihlédnutím k vizualizacím v dopravním stavitelství, dopravním designu a dopravním modelování. Propojování různých SW nástrojů a jejich možnosti pro optimalizaci práce a výsledku až po finální krok - vytvoření výstupního snímku nebo videa.

Studijní materiály:

Autodesk 3ds Max 2014 Bible; ISBN: 978-1-4920-0245-1

http://www.3dgrafika.cz/

http://www.autodesk.com/education/home

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24552705.html