Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Podzemní stavby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12Y2PS KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Základní geotechnické disciplíny. Rozdělení podzemních staveb. Názvosloví. Projekční parametry podzemních liniových staveb. Geotechnický průzkum pro podzemní stavby. Klasifikace horninových masívů. Napjatost horninového masívu, horninové tlaky. Zatížení podzemních staveb. Dimenzování ostění podzemních staveb. Ražení a vystrojování štol. Ražení a vystrojování tunelů. Šachty a hloubené tunely. Isolace podzemních staveb. Údržba, sanace a rekonstrukce. „Case history“ - nejvýznamnější podzemní díla domácí i zahraniční.

Požadavky:

Absolvování bakalářského studia se zaměřením na konstrukci, vedení a projektování dopravních cest, na provoz na dopravních cestách a řešení dopravy v městských a příměstských regionech.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní geotechnické disciplíny. Rozdělení podzemních staveb. Návrh podzemní stavby. Údržba, sanace a rekonstrukce.

Studijní materiály:

Barták J., Kubát B.: Dopravní stavby - Železniční a podzemní stavby, Praha, ČVUT, 1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24546805.html