Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Seminární cvičení z fyziky pro letecké obory 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11SFL2 Z 0 0+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Řešení příkladů z oblasti: stacionární magnetické pole (Biot-Savartův zákon, Ampérův zákon), elektromagnetická indukce, střídavý proud, elektromagnetické vlny, optika (geometrická, vlnová), kvantová mechanika (záření černého tělesa, Schrödingerova rovnice, aplikace kvantové mechaniky), fyzika pevných látek (krystalová struktura), jaderná fyzika (přeměnový zákon).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24545605.html