Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Mapování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
153MAPO Z,ZK 8 3P+3C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Základní pojmy, technické a právní předpisy. Historie mapování a soupisů půdy. Mapy velkých měřítek. Přehled map katastru nemovitostí a jejich charakteristiky. Digitální katastrální mapa. Obnova katastrálního operátu mapováním a nebo přepracováním. Podrobné polohové a výškové pole. Podrobné měření polohopisu a výškopisu. Výměnný formát digitální katastrální mapy. Státní mapa 1: 5 000. Účelové mapy.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti získají hluboké znalosti principů tvorby a využití katastrálních a účelových map.

Studijní materiály:

Huml M., Michal J. : Mapování 10, Vydavatelství ČVUT, Praha 2006.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24515205.html