Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ekologické aspekty dopravy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
137YEAD Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Lenka Lomoz, Petra Váňová
Cvičící:
Martin Lidmila, Lenka Lomoz, Petra Váňová
Předmět zajišťuje:
katedra železničních staveb
Anotace:

Negativní vlivy hluku a vibrací na člověka. Hodnocení proměnného dopravního hluku. Akustické hladiny. Hlukové mapy. Hluková studie. Charakteristiky dopravního hluku různých dopravních prostředků. Šíření hluku. Způsoby ochrany životního prostředí před nepříznivými účinky dopravy (urbanistické, architektonické, dopravně organizační, technické)

Požadavky:

Není požadována

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení se s problematikou dopravního hluku, způsoby jeho hodnocení a s možnostmi snižování jeho negativních účinků

Studijní materiály:

Krejčiříková, H., Špačková, H.: Dopravní stavby Část: Kolejová doprava; ČVUT 2001

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-686

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B686
místnost TH:B-686

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B686
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24511505.html