Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy urbanismu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127YZYZ Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Základní a související pojmy oboru a jejich vztah. Kapitoly z historického vývoje stavby měst. Současné tendence v urbanismu. Základy kompozice. Klasifikace kulturních a estetických hodnot složek životního prostředí. Typologie krajiny a vlivy osídlení v minulosti a současnosti. Urbanistická struktura organizační a prostorová. Jednotlivé funkce města (charakteristika, požadavky, důsledky), jejich vzájemné vazby a vztah k životnímu prostředí.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student může získat základní přehled o široké problematice urbanismu.

Studijní materiály:

J.Hrůza, J.Zajíc: Vývoj urbanismu I a II, Čvut - FA, Praha 1996; J.Gehl, L.Gemzoe: Nové městské prostory(2002); K.Marhold: Sídla-urbanistická typologie I a II; J. Sádlo a kol.: Krajina a revoluce (2005); Kevin Lynch: Urbání struktury a sítě (Good City form, 1981); , P. Halík, P. Kratochvíl, O. Nový: Architektura a město (1996); J. Hrůza: Teorie Města (1965), Pavel Halík, Petr Kratochvíl, Otakar Nový: Architektura a město (1996)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24510905.html